stipjes kort 300x50 laag


toolkit VSO titelpaginatoolkit SO titelpagina

click 5

Ontwikkeling toolkit

In 2013 is participatieve video uitgeprobeerd op vier scholen voor speciaal en speciaal voortgezet onderwijs.  Docenten zijn getraind en hebben vervolgens met dove en slechthorende leerlingen een aantal  activiteiten uitgeprobeerd. Tijdens dit co-creatieproces zijn bestaande activiteiten aangepast en nieuwe activiteiten ontwikkeld. Op basis hiervan zijn de toolkits voor het VSO en het SO ontwikkeld. Participatieve video is bijzonder enthousiast ontvangen, zowel door docenten als door leerlingen.

Universiteit Leiden heeft een voor- en nameting gedaan bij deelnemende kinderen en jongeren. Ook zijn de deelnemende docenten geïnterviewd na afronding van de pilot. Over de resultaten leest u hier.