stipjes kort 300x50 laag


seo

Al vanaf heel jonge leeftijd beleven kinderen emoties als boosheid, blijdschap, verdriet. Gaandeweg leren ze deze emoties bij henzelf en anderen te herkennen en toe te passen in de omgang met anderen. Voor het aangaan en onderhouden van relaties is een goede sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk.

Andere ontwikkeling bij dove en slechthorende kinderen

Dove en slechthorende kinderen maken een andere sociaal-emotionele ontwikkeling door dan horende kinderen. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan in het dagelijks leven. Participatieve video versterkt inlevingsvermogen en zelfrepresentatie bij dove en slechthorende kinderen en jongeren, en is daarom een waardevolle methodiek om sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen.

Zie voor meer informatie www.focusonemotions.n