stipjes kort 300x50 laagParticipatieve video is een methode (of set van technieken) waarmee een groep filmpjes kan maken over onderwerpen die voor henzelf van belang zijn. In ons geval maken dove en slechthorende leerlingen filmpjes over wat hen bezighoudt. Ze bekijken de fimpjes samen met hun publiek en gaan hier vervolgens over met elkaar in gesprek.

De methode stimuleert de sociaal- emotionele ontwikkeling van dove en slechthorende leerlingen,  name t.a.v. Theory of Mind en zelfrepresentatie. Participatieve video betekent samenwerken, creativiteit en zich verplaatsen in de ander. Het is leren door te doen, met veel visuele ondersteuning.

De methode is nog relatief onbekend in Nederland, terwijl het uitgewerkte en toepasbare activiteiten biedt die hun waarde internationaal en nu ook in Nederland hebben bewezen. Participatieve video is een praktische aanvulling op huidige videoprojecten met kinderen en jongeren in het Nederlandse onderwijs.